Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 28 February, 2023June 30th, 2023No Comments

Naujai patvirtintos taisyklės dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, parengimo ir apskaitos ypatumų bei kvitų formų pavyzdžiai. Šių taisyklių reikalavimai privalomi visiems ūkio subjektams (įskaitant ir individualią veiklą vykdančius asmenis), kurie Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše (LRV 2002-08-13 nut. Nr. 1283), nustatytais atvejais naudoja kvitą. Ūkio subjekto, naudojančio kvitus, vadovas, vadovaudamasis FAĮ, pats nustato kvitų naudojimo vidaus kontrolės priemones bei užtikrina jų taikymą.

16.5. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai 2023 02 27)