Naujienos

MOKESČIAI

By 9 January, 2023 June 30th, 2023 No Comments

Pakeičiamos Taisyklėse vartojamų sąvokų apibrėžtys, nuostatos dėl formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo.
4.2. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 01 06, 2023 02 13)