Naujienos

MOKESČIAI

By 5 January, 2023 June 30th, 2023 No Comments

Pateikiant Sąjungos tranzito procedūrai įforminti pašto siuntas, kurios vežamos sausumos transportu trečiųjų šalių pašto paslaugų teikėjų arba jų vardu su Pasaulinės pašto sąjungos dokumentais CN37, CN38 arba CN41, tranzito deklaracijoje tokios siuntos gali būti aprašomos nedetalizuojant jų turinio (pvz., „Rusijos pašto į Kaliningrado sritį vežamos pašto siuntos“) ir nenurodant kodo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą. Jeigu įforminant Sąjungos tranzito procedūrą tokiais atvejais nepakanka informacijos garantijos dydžiui apskaičiuoti, mutatis mutandis taikoma Reglamento (ES) 2015/2447 155 straipsnio 3 dalies trečioji pastraipa ir laikoma, kad tas dydis lygus 10 000 Eur.

11.9. MD prie LR FM įsakymas “Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 02 01)