Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 5 January, 2023June 30th, 2023No Comments

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujai patvirtinta Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 forma. Pakeičiamos taisyklių nuostatos dėl formos pildymo. Europos Sąjungos platformų operatoriai tinkamai užpildytą prašymo formą ir FR0227A formą VMI turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Europos Sąjungoje pradžios (jei veikla pradedama 2023 m. sausio mėnesį, tai per 5 darbo dienas nuo 2023 m. vasario 1 d.) arba, jei jie veiklą pradėjo iki 2023 m. ir ją tęsia 2023 m., per 5 darbo dienas nuo vasario 1 d.

11.37. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro”(pakeitimai nuo 2023 01 01)