Naujienos

MOKESČIAI

By 5 January, 2023 June 30th, 2023 No Comments

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujai patvirtintos Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma bei Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma. Mokesčių mokėtojai, kurie pradeda platformos operatoriaus veiklą, per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo pradžios (o jei veikla pradedama 2023 m. sausio mėnesį, per 5 darbo dienas nuo 2023 m. vasario 1 d.) ir mokesčių mokėtojai, kurie platformos operatorius veiklą pradėjo iki 2023 m. ir ją tęsia 2023 m., per 5 darbo dienas nuo 2023 m. vasario 1 d. privalo užpildyti ir elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti FR0791A formą. Pakeičiamos taisyklių nuostatos dėl formų užpildymo (7, 13, 14, 16, 17, 18, 20 p.).
11.38. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo”(pakeitimai nuo 2023 01 01)