Naujienos

MOKESČIAI

By 3 January, 2023 June 30th, 2023 No Comments

Vadovaujantis naujomis Taisyklėmis, duomenis teikiantys platformų operatoriai nuo 2023 m. sausio 1 d. turi kaupti duomenis apie platformos praneštinų pardavėjų gautas pajamas bei visus išskaičiuotus arba priskaičiuotus mokesčius arba komisinius (detalūs duomenys, kurie turi būti kaupiami, yra nurodyti Taisyklių 20 p.). Šie duomenys VMI turės būti pateikti duomenų rinkmenoje XML (angl. Extensible Markup Language) formatu per VMI TIES portalą kasmet iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas (Taisyklių 16, 17 p.), o pirmasis duomenų teikimas turi būti atliktas iki 2024 m. sausio 31 d.

11.6. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo” (galioja nuo 2023 01 01)