Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

Pakeičiamos taisyklių nuostatos bei nauja redakcija išdėstomi jų priedai: Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas (1 priedas), 2023 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas (6 priedas), Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2023 m. pajamų pavyzdžiai (7 priedas), 2023 m. apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas (8 priedas). Pagal pakeistas taisykles bei priedus užpildytos deklaracijos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

1.1. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinio taisyklių patvirtinimo” ( pakeitimai nuo 2023 07 29)