Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 23 August, 2023No Comments

Nuo 2024 m. sausio 18 d. pakeičiamos Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo nuostatos dėl žymėjimo medžiagų, esančių kure, nustatymo (21-23 p.), kuro bandinio paruošimo pristatyti į laboratoriją (26, 27 p.), žymėjimo medžiagų, esančių kure, patikros laboratorijoje (29, 30 p.), žymėto kuro patikrai reikalingų techninių priemonių (31 p.). Žymikliu „Solvent – Yellow 124“ pažymėtas kuras privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, kuriai šis kuras buvo skirtas iki 2024-01-18.

4.1. LR EM ir LR VRM įsakymas “Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 01 18)