Naujienos

MOKESČIAI

By 23 August, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujai patvirtintos Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 3–5 p. (Specialūs atvejai, kai energiniai produktai atleidžiami nuo akcizų) nustatytų lengvatų taikymo taisyklės ir Akcizų lengvatos etilo alkoholiui, naudojamam medicinos priemonių gamybos procesams, jeigu galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, taikymo taisyklės (27 str. 1 d. 10 p. Specialūs atvejai, kai etilo alkoholis atleidžiamas nuo akcizų).

4.2. LRV nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo” (Nr. 821, pakeitimai nuo 2024 01 01)