Naujienos

MOKESČIAI

By 10 October, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pakeičiamos Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašo nuostatos bei Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su LR labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 d. nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašo nuostatos.

23.8. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo” (pakeitimai nuo 2024 01 01)