Naujienos

MOKESČIAI

By 10 October, 2023 No Comments

Pakeičiamos taisyklių bendrosios nuostatos dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo, pateikimo. Taisyklės taikomos 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.

23.9. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 10 07)

2023-m-rugsejo-men-pakeitimu-suvestine