Naujienos

MOKESČIAI

By 10 October, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pakeičiama taisyklėse vartojamos sąvokos „Paramos teikėjai“ apibrėžtis, nuostatos dėl ataskaitos pateikimo, užpildymo.

23.10. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 01 01)