Naujienos

MOKESČIAI

By 26 October, 2023 October 30th, 2023 No Comments

Naujai patvirtinti taisyklių priedai: Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas (2 priedas), Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio taikytinų mokesčio tarifų sąrašas (5 priedas), Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2023 metais gautoms pajamoms taikomo MNPD apskaičiavimas (8 priedas), Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2023 metais gautų pajamų apskaičiavimas (9 priedas). Atlikti Taisyklių nuostatų pakeitimai dėl deklaracijos (14, 16, 17, 20, 24 laukeliai) užpildymo (49, 51, 52, 55, 57 p.) bei jos pateikimo (60, 61 p.).

1.24. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 10 26)