Naujienos

MOKESČIAI

By 7 November, 2023 November 8th, 2023 No Comments

Naujai patvirtintos taisyklės nustato paraiškų įregistruoti prekių ženklą ir dizainą ar patento paraiškų, prašymų atlikti veiksmus teisės aktų, reguliuojančių prekių ženklų, dizaino registravimo ir patentų išdavimo tvarką, nustatytais atvejais ir tvarka Lietuvos patentų registre, prekių ženklų registre, dizaino registre, pateikimo Valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu tvarką. Taisyklių priede nurodyti elektroniniu būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

15.7. LR VPB įsakymas “Dėl dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu”(pakeitimai nuo 2023 11 07)