Naujienos

MOKESČIAI

By 14 November, 2023 November 15th, 2023 No Comments

Pakeičiamos taisyklių nuostatos dėl deklaracijos pateikimo būdų (10 p.), deklaracijos FR0531V priedo laukelyje VA „Taikomas apskaitos principas“ langelio „Kaupimo“ žymėjimo (26 p.). Pagal taisykles užpildyta Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 forma ir jos priedo FR0531V forma mokesčių administratoriui teikiama, deklaruojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

1.11. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos <…> teikimo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 11 14)