Naujienos

MOKESČIAI

By 14 November, 2023 November 15th, 2023 No Comments

Naujai patvirtinta Lietuvos apmokestinamojo asmens, kuris nėra įsiregistravęs OSS sistemos specialios schemos naudotoju, pageidaujančio prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo vieta laikyti kitą Europos Sąjungos (ES) valstybę narę, kreipimosi į Valstybinę mokesčių inspekciją tvarka: pasirinkimo galimybė, kai tenkinamos nustatytos sąlygos; prašymų pateikimas. Šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo pasirinkimo dienos visiems apmokestinamojo asmens sudaromiems atitinkamiems prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo sandoriams.

3.14. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Prekių teikimo ir (arba) paslaugų teikimo vietos pasirinkimo taisyklių patvirtinimo” (nauja redakcija nuo 2023 11 14)