Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 27 April, 2023June 29th, 2023No Comments

Nuo 2023 m. gegužės 1 d. įsigalioja naujai patvirtintos Taisyklės, kurių nuostatos suderintos su Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimais (pavyzdžiui, nustatyta, kad paslaptyje nelaikoma informacija apie fizinio asmens mokestinės nepriemokos sumas tik įstatymų nustatytais atvejais). Naikinamos Taisyklių nuostatos, susijusios su informacijos apie akcizus, skelbimu (apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlius; apie registruotus akcizais apmokestinamų prekių siuntėjus ir gavėjus) ir kt. Taisyklės papildytos nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos apie Tabako atsekamumo sistemos dalyvius skelbimą. Taisyklėse atskirai nurodomi atvejai, kuomet mokesčių administratorius nenagrinėja prašymo pateikti informaciją, atsisako pateikti informaciją.

11.14. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo” (nauja redakcija nuo 2023 05 01)