Naujienos

MOKESČIAI

By 28 November, 2023 November 29th, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujai patvirtinta Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0320 forma bei Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 forma. Pakeičiamos pažymų išdavimo taisyklių nuostatos dėl mokesčių administratoriaus pažymų parengimo bei jų įteikimo mokesčių mokėtojui (8, 9, 12 p.).

11.41. VMI prie LR FM įsakymas”Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 01 01)