Naujienos

MOKESČIAI

By 6 December, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujai patvirtintos sumokėtų akcizų grąžinimo taisyklės, kurios nustato prašymų grąžinti / įskaityti sumokėtus akcizus užpildymo tvarką ir kartu teikiamus dokumentus. Prašymai pateikiami per Mano VMI. Pagal šias taisykles akcizai grąžinami asmenims, kurie: 1) sumokėjo akcizus už prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą akcizai gali būti grąžinti; 2) sumokėjo akcizus už prekes, už kurias akcizai neturėjo būti skaičiuojami.

4.3. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl akcizų grąžinimo” ( nauja redakcija nuo 2024 01 01)