Naujienos

MOKESČIAI

By 11 December, 2023 December 12th, 2023 No Comments

Valstybinė mokesčių inspekcija ataujino leidinį ir paaiškina: Kas gali pasinaudoti teise sumokėto GPM dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą? Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta? Ar galima paremti kelis paramos gavėjus ir / ar kelias politines organizacijas? Kokius duomenis reikia nurodyti Prašyme, siekiant 2024 m. paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei organizacijai? Kada reikia pateikti Prašymą? Kaip apskaičiuojama pervestina pajamų mokesčio suma? Kokiais atvejais paskirtoji pajamų mokesčio dalis nepervedama?

1.5. Gyventojo pajamų mokesčio dalis – paramai (2023-12-11)