Naujienos

MOKESČIAI

By 12 December, 2023 December 13th, 2023 No Comments

Papildytos taisyklių nuostatos dėl politinių organizacijų narių deklaruojamo turto (8(1), 12 p.), pakeičiamos nuostatos dėl prievolės deklaruoti turimą turtą (7.2, 8, 10(1), 11 p.), deklaracijos, jos priedų užpildymo (120, 122, 127, 130 p.), deklaracijos pateikimo (144, 145, 146, 148, 152 p.). Atlikti pakeitimai turto deklaravimo pareigybių kodų sąraše (1 priedas). Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 str. pakeitimo įstatymą, panaikinusį gyventojų pareigą nuo 2024 m. sausio 1 d. deklaruoti turtą, kandidatuojant į valstybės tarnautojo pareigas. Kandidatams į GTDĮ 2 str. 1 d. 5 p. (nuo 2024 m. sausio 1 d. – išskyrus kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas), 6–23, 29–33, 35 ir 38 punktuose išvardytas pareigas išlieka pareiga deklaruoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais jie kandidatuoja į tas pareigas, gruodžio 31 d. turėtą GTDĮ 3 str. 1 dalyje nurodytą turtą.

6.6. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 12 12)