Naujienos

MOKESČIAI

By 28 April, 2023 June 29th, 2023 No Comments

Atnaujinti VMI paaiškinimai kokia tvarka mokesčių mokėtojams, pažeidusiems mokesčių įstatymus, turi būti skiriamos Mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ) ar atitinkamų mokesčių įstatymuose numatytos baudos ir skaičiuojami delspinigiai (PVMĮ, VSDĮ numatytų baudų skyrimas ir kt.). Pakeistas baudų už mokesčių įstatymų pažeidimus dydis. Nuo 2023-05-01 mokesčių mokėtojams už mokesčių įstatymų pažeidimus bus skiriama nuo 20 iki 100 procentų priskaičiuotos trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Papildytas ir patikslintas asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių sąrašas. Papildyta ir nauja aplinkybe, kad asmens sunkinančia aplinkybe laikoma, kai MAĮ nustatyta tvarka mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustato nesumokėtą mokesčių sumą ir ši suma priskaičiuojama dėl mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti.

21.4. VMI prie LR FM įsakymas ” Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 05 01)