Naujienos

MOKESČIAI

By 15 December, 2023 December 19th, 2023 No Comments

Įstatymo pakeitimu pratęstas kai kurių terminuotų pelno mokesčio lengvatų taikymo terminas dar 5 metams: 1) pratęstas investicijų pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas iki 2028 m. Pagal įstatymo 46(1) str. 4 d. pakeitimą vienetai, vykdantys investicinius projektus ir investuojantys į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti per 2009-2028 metų mokestinius laikotarpius patirtomis nustatytus reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti; 2) pratęstas pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai taikymo terminas iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.1. LR pelno mokesčio įstatymas (17(2), 46(1) str. pakeitimai nuo 2024 01 01)