Naujienos

MOKESČIAI

By 21 December, 2023 December 26th, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujai patvirtinta apmokestinamojo asmens, įsikūrusio už ES teritorijos ribų, elektroniniu būdu pateikiamo prašymo grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM užpildymo ir pateikimo tvarka bei Prašyme grąžinti PVM nurodomų prekių ir paslaugų aprašymo tvarka (kokiu formatu ir būdu elektroninėmis priemonėmis kartu su prašymu grąžinti PVM turi būti pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, importo dokumentų kopijos ar kiti dokumentai).

3.14. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį” (nauja redakcija nuo 2024 01 01)