Naujienos

MOKESČIAI

By 12 January, 2024 January 15th, 2024 No Comments

Pakeičiamos Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatos dėl mokesčio apskaičiavimo (3, 4, 6, 13.1 p.), mokesčio už nuslėptą taršą apskaičiavimo (papildyta naujais 15.3, 16.3 p.). Nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių metų mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą.

10.6. LR AM įsakymas “Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašų patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 01 12)