Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 17 January, 2024January 18th, 2024No Comments

Pakeičiamos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų ir stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijų FR0521, FR0522 formų pildymo taisyklių nuostatos (15, 18 p.). Naujai patvirtinti: Deklarauojamų mobiliųjų taršos šaltinių kodų, mobiliųjų taršos šaltinių degalų kodų, mobiliųjų taršos šaltinių apibūdinimo kodų sąrašai (taisyklių 1 priedas) bei Į aplinkos orą išmetamų teršalų kodų sąrašas (taisyklių 3 priedas).

10.3. LR AM ir VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 01 17, 2025 01 01)