Naujienos

MOKESČIAI

By 20 March, 2024 March 21st, 2024 No Comments

Nauja įsakymo redakcija įtvirtinta, kad PVM mokėtojai, kuriems pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnį atsiranda prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už privatiems poreikiams tenkinti per mėnesį suvartotą kurą, kai automobilius darbo ir asmeniniais tikslais naudoja darbuotojai (ar kiti asmenys), gali išsirašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą. Tokia PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais automobilių kuras buvo sunaudotas privatiems poreikiams tenkinti ir nuo jo buvo apskaičiuotas pardavimo PVM, sausio mėnesio 10 dienos.

3.5. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo” (nauja redakcija nuo 2024 03 20)