Naujienos

MOKESČIAI

By 15 April, 2024 April 16th, 2024 No Comments

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalioja naujai patvirtintas palūkanų, mokamų už mokestinę paskolą, dydis – 0,010 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną ir delspinigiai už nesumokėtus ar pavėluotai sumokėtus mokesčius – 0,029 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

21.2. LR FM įsakymas “Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo” (Nr. 1K-138, galioja nuo 2024 05 01)