Naujienos

MOKESČIAI

By 26 April, 2024 May 2nd, 2024 No Comments

Nuo 2024-08-01 pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl notarų atestavimo (4 str. 3 d., papildyta naujomis 5 ir 7 d.). Neeilinė notaro atestacija gali būti vykdoma, kai yra teismo sprendimas, kuriuo atliktas notarinis veiksmas pripažintas neteisėtu dėl notaro profesinės veiklos pažeidimų, kai esama abejonių, ar notaras tinkamai laikosi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, taip pat kitais pagrindais, kurie leidžia pagrįstai abejoti notaro kvalifikacija. Notarų atestacijos komisija, nustačiusi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų pažeidimų, gali skirti notarui ar jo atstovui Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodytas poveikio priemones.

17.1. LR notariato įstatymas (4 str. pakeitimai nuo 2024 08 01)