Naujienos

MOKESČIAI

By 26 April, 2024 May 2nd, 2024 No Comments

Nuo 2024-04-26 pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl įstatymo sąvokų „Kiti įpareigotieji subjektai“, „Svarbios viešosios pareigos“ (2 str. 10, 19 d.), kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo (9 str. 19, 20 d.), dėl pranešimo apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (16 str. 10 d.), dėl priežiūros tikslais gautos informacijos perdavimo (48 str. 5 d. nauji 7, 8 p.). Nuo 2024-05-01 pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl poveikio priemonių, kurios gali būti taikomos už įstatymo pažeidimus (36 str. 1 d. nauji 8-10 p.), dėl laikino ar visam laikui uždraudimo (apribojimo) kitiems įpareigotiesiems subjektams teikti vieną ar kelias paslaugas (naujas 46(1) str.). Nuo 2024-08-01 pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai (10 str. 4 d.), supaprastinto kliento tapatybės nustatymo (15 str. 1 d. 12 p.), dėl keitimosi informacija tarp finansų įstaigų (naujas 15(1) str.), dėl tapatybės nustatymo ir stebėsenos veiklos funkcijų perdavimo kitam asmeniui (naujas 15(2) str.), dėl grynųjų pinigų deklaravimo ir muitinės įstaigų veiklos (21 str.), dėl finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pareigų (22 str. 7 d.), dėl reikalavimų juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos, virtualiųjų valiutų keityklų, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ar bendrovių, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjais ir NT agentais (25 str.), dėl institucijų taikomų poveikio priemonių už įstatymo pažeidimus (36 str. 2, 4, 5, 7, 8 d.), dėl baudų kitiems įpareigotiesiems subjektams (40 str. 1, 2 d.).

11.1. LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 str. pakeitimai ir nauji 15(1), 15(2), 46(1) str.)