Naujienos

MOKESČIAI

By 7 May, 2024 May 9th, 2024 No Comments

Nuo 2026 m. gegužės 1 d. įsigalioja įstatymo nuostatų pakeitimai dėl žemės mokestinės vertės (9 str.), žemės vertinimo (10 str.), pateikiamų skundų ir prašymų dėl nustatytos žemės mokestinės vertės (11 str.), duomenų, reikalingų mokesčiui apskaičiuoti, pateikimo (13 str.). Įstatymas papildomas nauja sąvokos „Individualusis žemės vertinimas“ apibrėžtimi (2 str. 2(1) d.).

5.1. LR žemės mokesčio įstatymas (2, 6, 9, 10, 11, 13 str. pakeitimai nuo 2026 05 01)