Naujienos

MOKESČIAI

By 7 May, 2024 May 9th, 2024 No Comments

Pakeičiamos kodekso nuostatos dėl Lietuvoje išduodamų leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi ir pagal užsakymą veiklą išdavimo, dėl šių leidimų galiojimo sustabdymo, dėl reikalavimų subjektams, siekiantiems gauti leidimą (8(2), 18(1) str.). Asmenys, kuriems iki 2024-05-06 dienos Lietuvoje išduoti leidimai vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi ir (ar) leidimai vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą, deklaruoja, kad atitinka įstatymo atnaujinto 8(2) str. 2 d. nustatytus reikalavimus ir ne vėliau kaip iki 2024-12-20 dienos Lietuvos transporto saugos administracijai pateikia susisiekimo ministro tvirtinamose keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatytos formos deklaraciją ir prašymą pakeisti šiuos leidimus. Jeigu asmenys iki 2024-12-20 dienos nepateikia Lietuvos transporto saugos administracijai šios deklaracijos ir prašymo pakeisti jiems išduotus leidimus, iki 2024-05-06 dienos jiems išduoti leidimai netenka galios 2025 m. sausio 1 d.

7.2. LR kelių transporto kodeksas (8(2) ir 18(1) str. pakeitimai nuo 2024 05 06)