Naujienos

MOKESČIAI

By 7 May, 2024 May 9th, 2024 No Comments

Nuo 2024 m. birželio 1 d. netenka galios Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymas „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“. Atsižvelgiant į Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimą, kurio pagrindu nuo 2023 m. gruodžio 30 d. iš paramos gavėjų sąrašo yra išbraukti fiziniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, atitinkamai ir Apraše (atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Labdaros ir paramos įstatyme nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašas) nustatytiems juridiniams asmenims neliko teisės gauti ir skirstyti lėšas savo darbuotojams ir / ar savanoriams ir, atitinkamai, už 2024 metus nebeliko prievolės mokesčių administratoriui teikti PRC913 formą. Juridiniai asmenys duomenis apie per 2023 metus išmokėtas iš paramos teikėjų gautas pinigines lėšas fiziniams asmenims privalo pateikti PRC913 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2024 m. gegužės 15 d.

23.12. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo” (netenka galios nuo 2024 06 01)