Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 14 June, 2024June 17th, 2024No Comments

Pakeičiamos nuostatos atsižvelgiant į Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimą, kurio pagrindu nuo 2023 m. gruodžio 30 d. iš paramos gavėjų sąrašo yra išbraukti fiziniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime. Nuo 2025 m. sausio 1 d. netenka galios Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims pateikimo paramos teikėjams ir mokesčių administratoriui tvarkos aprašas.

23.1. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo” (pakeitimai nuo 2025 01 01)