Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 14 June, 2024June 17th, 2024No Comments

Atsižvelgiant į Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimą, ataskaitų formų pildymo taisyklėse yra atlikti pakeitimai. Paramos teikimo metinėje ataskaitos FR0477 ir Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitos FR0478 formose, teikiamose už 2024 ir vėlesnius metus, neliko prievolės mokesčių administratoriui teikti duomenis apie fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, suteiktą paramą. Pakeičiamos taisyklių bendrosios nuostatos (2, 5(1), 9.2, 14.3, 14.4 p.), nuostatos dėl ataskaitos FR0477 formos užpildymo (19.15-19.19 p.), dėl Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos IV dalies „Gautos paramos panaudojimas“ (28.2, 28.3, 28.6, 29.1, 29.14 p.) bei V dalies „Suteikta parama iš nuosavų lėšų“ (30.1, 30.3-30.7, 31.13 p.) užpildymo.

23.2. VMI prie LR FM įsakymas “Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 06 14)