Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 20 June, 2024June 26th, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja naujas įstatymas, kuris taikomas apmokestinamiesiems subjektams, kurių buvimo vieta (pagal įstatymo II sk.) laikoma Lietuvos teritorija ir kurie priklauso Lietuvos subjektų grupei ar tarptautinei subjektų grupei, kurios pagrindinio patronuojančiojo subjekto konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodomos metinės pajamos (įskaitant 2 str. 3 ir 4 d. nurodytų subjektų pajamas) ne mažiau kaip 2 iš 4 finansinių metų, einančių iš karto prieš tikrinamus finansinius metus, yra 750 000 000 eurų arba didesnės. Įstatymo 8 str. (Tarptautinių subjektų grupių prievolė pateikti duomenis) ir 11 str. (Prievolė informuoti apie veiklos pradinio etapo pradžią) nuostatos taikomos teikiant informaciją už 2023 m. gruodžio 31 d. prasidėjusius ir vėlesnius finansinius metus.

11.11. LR minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymas (galioja nuo 2024 07 01)