Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

Pakeičiamos aprašo nuostatos dėl prekių vežimo ir draudimo išlaidų (įskaitant su jų vežimu susijusias importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas), kuriomis patikslinama importuojamų prekių sandorio vertė (5.3 p. prekių draudimo nuo sugadinimo ar praradimo jas gabenant įvairiomis transporto rūšimis nuo išsiuntimo vietos iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos), dėl pristatymo sąlygų „Incoterms“ C grupės (7.3.2 p. CIF, 7.3.4 p. CIP), dėl išlaidų apskaičiavimo nustatant importuojamų prekių sandorio vertę (13, 14, 15 p.).

3.6. MD prie LR FM įsakymas “Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 06 26)