Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

Pakeičiamos taisyklių nuostatos dėl nuorodų į reglamentus, kuriais remiantis parengtos taisyklės (4.1-4.3 p.), dėl muitinio įvertinimo metodų taikymo (8, 24 p.), dėl naudotos transporto priemonės importo kainos apskaičiavimo (39.1 p.). Naudotų transporto priemonių turimi defektai gali būti fiksuojami Importuojamos naudotos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, akte, kurį surašo deklarantas ir pateikia Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos priemonėmis. Pateikiamas aktas gali būti užpildomas elektroniniu būdu ir pasirašytas kvalifikuotu el. parašu arba užpildomas ir pasirašomas fiziškai pateikiant skenuotą akto versiją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos priemonėmis. Tais atvejais, kai nustatant transporto priemonių muitinę vertę nėra tikslių duomenų apie jūrų transporto gabenimo tarifus, remiantis Sąjungos muitinės kodekso 74 str. 3 d., naudojami duomenys, skelbiami Lietuvos muitinės interneto svetainėje. (naujas 49(1) p.)

3.10. MD prie LR FM įsakymas “Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 06 26)