Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 1 July, 2024July 2nd, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl akcininko teisės gauti informaciją (18 str.), dėl visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos (20 str.), dėl teisės dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime (21 str.), dėl atvejų, kuomet turi būti sušauktas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (24 str.), dėl bendrovės valdybos sudėties (33 str. 6, 7 d.) bei kompetencijos (34 str.; valdyba svarsto ir tvirtina vadovybės ataskaitą, nebetvirtina bendrovės tarpinio pranešimo), dėl bendrovės vadovo atsakomybės (37 str. 12 d.), dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos (58 str.), dėl Juridinių asmenų registrui pateikiamų užsienio bendrovės ir jos filialo dokumentų (76 str. 1 d.). Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui, užtikrinimo specialistui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu užtikrinimo paslaugos teikėju nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai. Nuostatos taikomos rengiant 2024 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir vadovybės ataskaitas.

23.1. LR akcinių bendrovių įstatymas (pakeitimai nuo 2024 07 01)