Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 1 July, 2024July 12th, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl mažosios bendrijos narių susirinkimo išimtinės teisės (13 str.), dėl mažosios bendrijos finansinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito (23 str.), bendrijos pelno paskirstymo (26 str.), bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo (27, 29 str.). Nuostatos taikomos rengiant 2024 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių mažųjų bendrijų metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

23.2. LR mažųjų bendrijų įstatymas (pakeitimai nuo 2024 07 01)