Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 1 July, 2024July 12th, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl bendrijos finansinės apskaitos, atskaitomybės ir finansinių ataskaitų audito (11 str.), bendrijos pelno paskirstymo (12 str.). Nuostatos taikomos rengiant 2024 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių ūkinių bendrijų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir vadovybės ataskaitas.

23.3. LR ūkinių bendrijų įstatymas (pakeitimai nuo 2024 07 01)