Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 1 July, 2024July 12th, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl bendrovės narių susirinkimo kompetencijos (21 str. 2 d. 11 p.), bendrovės finansinės apskaitos ir atskaitomybės (26 str.). Nustatyta, kad susirinkimas turi teisę priimti sprendimą dėl: a) bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito kitais, nei nustatyta Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme, atvejais; b) auditoriaus ar audito įmonės parinkimo. Bendrovė organizuoja ir tvarko finansinę apskaitą pagal Finansinės apskaitos įstatymą, savo metinę apyskaitą rengia laikydamasi finansinių ataskaitų rinkinių sudėties, rengimo, teikimo, skelbimo ir saugojimo reikalavimų, nustatytų LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme, bei metinių finansinių ataskaitų audito atlikimo reikalavimų, nustatytų Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme.

23.5. LR žemės ūkio bendrovių įstatymas (21 ir 26 str. pakeitimai nuo 2024 07 01)