Skip to main content
Naujienos

MOKESČIAI

By 1 July, 2024July 12th, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl emitentų pateikiamos periodinės informacijos: metinės (12 str.), pusmečio (13 str.), tarpinės (14 str.); dėl mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos arba konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos parengimo (22 str.). Papildyta nuostatomis dėl atsakingų asmenų, kurie atsakingi už ataskaitinio laikotarpio (metų, pusmečio arba kito laikotarpio) finansinių ataskaitų bei vadovybės ataskaitos ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei konsoliduotosios vadovybės ataskaitos parengimą ir pateikimą, pareiškimo (naujas 15(1) str.). Nuostatos taikomos rengiant 2024 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių emitentų (metų, pusmečio arba kito laikotarpio) vadovybės ataskaitą, finansines ataskaitas ir atsakingų asmenų pareiškimą, įmonių grupių (metų, pusmečio arba kito laikotarpio) konsoliduotąją vadovybės ataskaitą ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

23.8. LR vertybinių popierių  įstatymas (2, 12, 14, 22, 27, 37 str. pakeitimai, naujas 15(1) str. nuo 2024 07 01)