Naujienos

MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ KOMENTARAI

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė Pelno mokesčio įstatymo 56(1) str. (Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų) 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą: komentaro 2 ir 3 punktuose, papildyta pavyzdžiu; 5 punkto pakeitimas, nekeičiant šio punkto pavyzdžių; 15 punkto pakeitimas.

3.4. PMĮ komentarai 51-60 straipsniai (56(1) str. 1 d. komentaro 2, 3, 5, 15 p. pakeitimai)