Naujienos

MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ KOMENTARAI

By 16 October, 2023 October 17th, 2023 No Comments

Valstybinė mokesčių inspekcija atnaujino GPM įstatymo 17 str. (Neapmokestinamosios pajamos) 1 d. 5 ir 37 p. komentarus, nauja redakcija išdėstė GPM įstatymo 22 str. (Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką) apibendrintą paaiškinimą (komentarą).

1.2. GPMĮ komentarai 16-32 straipsniai (17, 19, 22 str. komentarų pakeitimai)