Apskaitos terminų žodynas

Neleidžiami atskaitymai

Iš pajamų negali būti atskaitoma:

1. pridėtinės vertės mokestis, mokamas į biudžetą, ir pelno mokestis;

2. palūkanos, mokamos už valstybės arba savivaldybės kapitalo naudojimą;

3. netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už LR teisės aktų pažeidimus;

4. palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą;

5. ribojamų dydžių atskaitymų dalis, viršijanti nustatytus dydžius;

6. sąnaudų dalis, viršijanti uždirbtas pajamas dėl turto, įskaitant prekes, žaliavas, pusfabrikačius, pardavimo ar paslaugų tiekimo susijusiam asmeniui, arba turto vertės sumažėjimo nuostoliai tarp susijusių asmenų;

7. dėl sugadintos ir netinkamai pagamintos produkcijos susijusių asmenų patirtų sąnaudų dalis, viršijanti už tokios produkcijos realizavimą gautas pajamas;

8. sąnaudos, kurios buvo įtrauktos į leidžiamus atskaitymus daugiau kaip prieš 18 mėnesių, tačiau faktiškai iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, gautos prekės ar suteiktos paslaugos neapmokėtos;

9. parama ir dovanos;

10. išmokos;

11. vieneto padarytos žalos atlyginimas;

12. dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas;

13. kitos nesusiję su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos;

14. praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis