Projektas: Norian Accounting UAB vidinių administravimo procesų automatizavimas PowerOffice ERP sistemoje.

Projekto pradžia: 04/2023 – Projekto pabaiga: 03/2025

Projekto sprendžiama problema: Projektu sprendžiama plėtros programoje nustatyta problema, susijusi su verslo neišnaudojamu skaitmeninimo potencialu. Projektas prisidės prie suvokimo apie skaitmeninimo naudą didinimo, diegiamų RPA/DI sprendimų dėka bus kuriami aukštos pridėtinės vertės produktai, prisidėsiantys prie inovacijų sklaidos ir įmonės konkurencingumo didinimo. Projektas tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo metu numatytos veiklos įgyvendinamos atsižvelgiant į atitinkamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

Projekto tikslas: Automatizuoti dalį vidinių administracinių užduočių PowerOffice ERP sistemoje tam, kad būtų pagerinta šių užduočių atlikimo kokybė, užtikrintas reikalingas reguliarumas ir atlikimo terminai, taip pat sumažintas aukštos kvalifikacijos darbuotojų laikas, skiriamas vidinėms užduotims, už kurias nėra išrašomos sąskaitos išoriniams klientams, kas turi tiesioginę įtaką įmonės finansiniams rezultatams ir pelningumui.

Numatomi projekto rezultatai: sukurtas aukštos pridėtinės vertės produktas, kuris sudarys sąlygas atlaisvinti aukštos kvalifikacijos įmonės darbuotojus nuo rankinių, administracinių darbų. Planuojamas 8,64 FTE sutaupymas.

Suplanuotos projekto veiklos:

  1. PowerOffice sistemos palaikymo procesų automatizavimas
  2. PowerOffice sistemoje užregistruotų darbo valandų kontrolės proceso automatizavimas
  3. PowerOffice sistemoje esančių kliento duomenų valdymo proceso automatizavimas

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos NextGenerationEU lėšomis.