Apskaitos terminų žodynas

Nuvertėjimas

Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo, apskaičiuojamas kaip turto balansinės (nominaliosios) vertės ir jo rinkos vertės skirtumas.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis