Apskaitos terminų žodynas

Per vienus metus gautinos sumos

Tai trečiųjų asmenų įsiskolinimai bendrovei, nepaisant įsiskolinimo pobūdžio ir šaltinio, kuriuos reikia padengti ne vėliau kaip einančiais po ataskaitinių metais.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis