Apskaitos terminų žodynas

Perkainojimo rezervas

Tai suma, kuria pasikeičia nuosavas kapitalas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis